Ogłoszenie:

Informuję, że w dniu 21 marca 2023r. została podjęta uchwała nr 4/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji. Uchwała nr 6/2023 wyznaczyła jednoosobowego likwidatora w osobie Beaty...