Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Pomoc psychologiczno pedagogiczna

Do naszej placówki uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Przedszkole jest przygotowane do pracy i pomocy wszystkim dzieciom, bez względu na ich indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe. Zarówno wyposażenie placówki, jak i przygotowanie kadry pozwala na dostosowanie treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Z dziećmi potrzebującymi pomocy i wsparcia realizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Posiadamy specjalne gabinety do indywidualnej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wszystkie nauczycielki zatrudnione w przedszkolu posiadają wyższe wykształcenie oraz różnego rodzaju specjalizacje zdobyte na studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych. Z myślą o opiece nad zdrowiem dziecka, wszechstronnym jego rozwojem, stałej pomocy wychowankom udzielają różni specjaliści: neurolog dziecięcy, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta, specjalista wczesnej interwencji, fizjoterapeuta, neurologopeda oraz dietetyk.