Bawimy i uczymy

Przedszkole im. Cz. Janczarskiego w Sławie

Każde dziecko, które uczęszcza do Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie kocha przyrodę i zwierzęta, czuje się za nie odpowiedzialne.
Jest wrażliwe na potrzeby środowiska i dzieci niepełnosprawnych.

Godziny pracy

Przedszkole otwarte jest w godzinach:
6:30 – 16:30

Przyroda w otoczeniu przedszkola

W naszej pracy wychowawczej szczególne miejsce zajmuje przyroda i zwierzęta. Rozbudzamy w dzieciach potrzebę kontaktu z naturą i jej bogactwem. W przedszkolnym ogrodzie zoologicznym, tzn. mini zoo i wolierze zamieszkuje około 30 gatunków zwierząt, którymi opiekują się dzieci i personel przedszkola. Na potrzeby naszych dzieci nauczycielki opracowały „Program Wychowania i Edukacji Przyrodniczej” poprzez który realizujemy zaplanowaną pracę wychowawczą, edukacyjną, wzbogacamy wiadomości dzieci, odwołujemy się do ich uczuć, uczymy opieki nad zwierzętami. Dzieci mogą poznawać wszystkimi zmysłami różnorodny materiał przyrodniczy oraz utrwalać wiadomości o różnych gatunkach drzew, ryb, zwierząt, owoców leśnych itp. Podczas zabaw i zajęć zaplanowanych na „ścieżce zmysłów” oraz z wykorzystaniem „tablic edukacyjnych” i „domku wiedzy” wychowankowie zdobywają i utrwalają wiadomości przyrodnicze.
Co roku obchodzimy święto: „Jestem Przyjacielem Zwierząt”. Bierzemy udział w konkursach przyrodniczych, wycieczkach przyrodniczo – edukacyjnych do lasu, stacji meteorologicznej oraz gospodarstw agroturystycznych. Wspomagamy rozwój dzieci, rozwijamy zainteresowania, pielęgnujemy talenty i uzdolnienia poprzez organizację kółek zainteresowań: przyrodniczych i badawczych..

Nasza Historia

Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie istnieje od 1946 roku. Początkowo było prowadzone przez Caritas. Kierownictwo powierzono siostrze zakonnej Matyldzie Gierszewskiej.
W 1948 roku powstało Publiczne Przedszkole przy ul. Waryńskiego 41, które często zmieniało swoją siedzibę: z ul. Waryńskiego zostało przeniesione na ul. Chopina 10, a następnie na Plac Marchlewskiego.
W 1958 roku Przedszkole otrzymało oddzielny budynek przy ul. Waryńskiego 55.
Z roku na rok zwiększała się liczba dzieci i zachodziła konieczność tworzenia nowych oddziałów.
W 1975r. powstał trzeci, a w 1978r. czwarty oddział w adaptowanych salach byłego internatu Zasadniczej Szkoły Rolniczej przy ul. Waryńskiego 18.
W 1978r. w Przedszkolu w Sławie odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Czesława Janczarskiego. Honorowymi gośćmi byli: – Krystyna Janczarska – żona Czesława Janczarskiego, Wacław Bisko – sekretarz redakcji czasopisma „Miś”.
Czesław Janczarski stworzył postać Misia Uszatka, był naczelnym redaktorem jedynego na ówczesne czasy czasopisma dla dzieci „Miś” oraz autorem licznych książek, tj. „Przedszkole na kole”, „Przygody i wędrówki Misia Uszatka”, „Domek z piernika”, „Płynie Wisła, płynie” i inne.
W 1984r. dzieci w Sławie otrzymują pod choinkę nowe przedszkole. Przedszkole dysponuje 154 miejscami. W placówce zatrudnionych jest 30 pracowników, w tym 15 nauczycieli.

21.10.2016 roku Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie obchodziło 70 lecie istnienia.

– 2021r. – Obecnie w przedszkolu jest 8 grup. Dysponujemy 185 wolnymi miejscami. Zatrudniamy 22 pracowników obsługi i 18 nauczycieli