Ogłoszenie:

Informuję, że w dniu 21 marca 2023r. została podjęta uchwała nr 4/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji. Uchwała nr 6/2023 wyznaczyła jednoosobowego likwidatora w osobie Beaty...

Wycieczka dzieci 6-letnich do Zielonej Góry

W dniu 03.06.2022r. odbyła się wycieczka dzieci 6-letnich do Zielonej Góry. Składamy serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Sława Śląska za zasponsorowanie kosztów przejazdu do Zielonej Góry w wysokości 500 zł. Rada Pedagogiczna Przedszkola i Rada Rodziców Przedszkola...