Dzieci zapoznały się z drogą listu od nadawcy do adresata, pracą listonosza.Zwiedziły różne pomieszczenia, zapoznały się z ich funkcjami.Pani naczelnik Beata Lewandowska opowiedziała przedszkolakom historię początków poczty oraz wyjaśniła dlaczego w logo Poczty Polskiej jest trąbka. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Urzędu Pocztowego w Sławieza umożliwienie dzieciom zwiedzania poczty od „kuchnia i miłe spotkanie.😊