O Przedszkolu

Przedszkole otwarte jest w godzinach:

6:30 – 16:30

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W przedszkolu realizujemy dodatkowe zadanie: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Pracujemy z dziećmi od chwili wykrycie niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W całokształt naszej pracy włączamy rodziny
i sprzymierzeńców dzieci. Nasze przedszkole integruje dzieci zdrowe oraz dzieci z deficytami rozwojowymi. Zapewnia równe szanse rozwoju wychowankom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych.
W swojej pracy kładziemy więc duży nacisk na wczesne rozpoznawanie problemów, umożliwiających podjęcie działań korygujących lub minimalizujących problem dziecka.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI:
TERAPEUCI:
neurolog dziecięcy, pediatra – Janusz Błocki
psycholog kliniczny – Katarzyna Hanke
pedagog przedszkolny, terapeuta metody Marii Montessorii – Jadwiga Kościółko
specjalista od terapii pedagogicznej , terapeuta metody Marii Montessorii – Izabela Kłos-Woźniak
oligogrenopedagog, terapeuta metody Marii Montessorii  – Jolanta Kotlarska
muzykoterapeuta, ologofrenopedagog,  terapeuta metody Marii Montessorii – Anna Kościesza
logopeda, terapeuta metody Marii Montessorii – Agnieszka Róg-Wasyluk
specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, terapeuta metody Marii Montessorii i Integracji Sensorycznej – Izabela Schellenberger-Olechnowska

Grupy Przedszkolne

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
W przedszkolu jest 7 grup.

Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnych dziedzinach, np. bawią się w małych aktorów, uczą się pięknego recytowania wierszy, rozwijają zdolności muzyczne i plastyczne poprzez rozszerzony program z zakresu wychowania muzycznego i plastycznego, słuchają muzyki klasycznej, tańczą tańce klasyczne i współczesne, biorą udział w konkursach plastycznych, uczą się czytania globalnego wg metody Ireny Majchrzak, uczestniczą w wycieczkach przyrodniczo-edukacyjnych.

ZAJĘCIA DODATKOWE

  • Język angielski
  • Religia
  • Logopedia

Mini Zoo

Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie jest prawdopodobnie jedyną placówką w Polsce, w której założono mały ogród zoologiczny. W odpowiednio zorganizowanych warunkach zamieszkują różne gatunki zwierząt. W pięknych klatkach żyją papugi, zeberki, króliki, świnki morskie, chomiki .
W akwariach pływają ryby, w specjalnie wybudowanym basenie z wodospadem można zaobserwować żółwia wodnego, nazywanego przez dzieci Maksem. Mamy również piękny ogród podziwiany przez mieszkańców Sławy i turystów. W wolierze zamieszkują bażanty, przepiórki, kurki liliputki, perliczki, gołębie, gęsi i kaczki.
W czasie wakacji wiele z nich doczekało się potomstwa.
Wśród dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców można zauważyć prawdziwych pasjonatów przyrody, którzy systematycznie przynoszą pokarm, pomagają przy sprzątaniu klatek i dokarmiają zwierzęta. W oparciu o kontakt dzieci ze zwierzętami prowadzimy zaplanowaną pracę edukacyjno- wychowawczą. Dzieci na co dzień pełnią dyżury przy zwierzętach, poznają nazwy zwierząt oraz ich charakterystyczne cechy, rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają swoja wiedzę i umiejętności.

Dzieci z grup starszych opracowały kodeks zachowania się przy zwierzętach, który stosują w praktyce. Na potrzeby tego typu przedszkola opracowana została innowacja pedagogiczna pt.: „Jestem Przyjacielem Zwierząt”.      

Dyrektor przedszkola systematycznie wzbogaca naszą bazę o nowe okazy, literaturę o treściach przyrodniczych i sprzęt badawczy. Poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzętami i przyrodą systematycznie rozbudzamy w naszych przedszkolakach zainteresowania przyrodnicze, potrzebę bezpośredniego kontaktowania się z nią, a dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych, to rodzaj wczesnej terapii . Dziecko od najmłodszych lat powinno zbliżać się do świata przyrody, wówczas pojęcia takie jak: „Jestem przyjacielem zwierząt”, „Czuję się odpowiedzialny za przyrodę”, „Chcę wiedzieć, dlaczego jestem częścią przyrody?”, nie są im obce i stanowią solidny fundament do wyrażania w przyszłości indywidualnych emocji w kontaktach z ludźmi, przyrodą i zwierzętami.