Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Drukuj

W przedszkolu realizujemy dodatkowe zadanie: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Pracujemy z dziećmi od chwili wykrycie niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W całokształt naszej pracy włączamy rodziny
i sprzymierzeńców dzieci. Nasze przedszkole integruje dzieci zdrowe oraz dzieci z deficytami rozwojowymi. Zapewnia równe szanse rozwoju wychowankom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych.
W swojej pracy kładziemy więc duży nacisk na wczesne rozpoznawanie problemów, umożliwiających podjęcie działań korygujących lub minimalizujących problem dziecka.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI:
TERAPEUCI:
neurolog dziecięcy, pediatra – Janusz Błocki
psycholog kliniczny – Katarzyna Hanke
pedagog przedszkolny, terapeuta metody Marii Montessorii – Jadwiga Kościółko
specjalista od terapii pedagogicznej , terapeuta metody Marii Montessorii – Izabela Kłos-Woźniak
oligogrenopedagog, terapeuta metody Marii Montessorii  - Jolanta Kotlarska
muzykoterapeuta, ologofrenopedagog,  terapeuta metody Marii Montessorii – Anna Kościesza
logopeda, terapeuta metody Marii Montessorii – Agnieszka Róg-Wasyluk
specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, terapeuta metody Marii Montessorii i Integracji Sensorycznej – Izabela Schellenberger-Olechnowska