Grupy przedszkolne Drukuj

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
W przedszkolu jest 7 grup.


Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnych dziedzinach, np. bawią się w małych aktorów, uczą się pięknego recytowania wierszy, rozwijają zdolności muzyczne i plastyczne poprzez rozszerzony program z zakresu wychowania muzycznego i plastycznego, słuchają muzyki klasycznej, tańczą tańce klasyczne i współczesne, biorą udział w konkursach plastycznych, uczą się czytania globalnego wg metody Ireny Majchrzak, uczestniczą w wycieczkach przyrodniczo-edukacyjnych.

ZAJĘCIA DODATKOWE

  • Język angielski
  • Religia
  • Logopedia