Każdy człowiek odgrywa rolę
w życiu dziecka
Staje się odpowiedzialny i za
jego rozwój i za wychowanie
Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Dzisiaj jest Czwartek, 2 Kwietnia 2020r. Imieniny: Franciszka, Władysława
Aktualności
Numer konta Bankowego Drukuj

Od stycznia b.r. opłaty za przedszkole można uiszczać bezpośrednio na konto bankowe:

NUMER:  66 8669 0001 2009 0092 8098 0001
 
Przedszkole im.Czesława Janczarskiego w Sławie
ul.Sportowa 7, 67-410 Sława
 
 
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola Drukuj

W związku z obecną sytuacją składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – zostaje przedłużone do dnia 15.04.2020r.

Kartę można wysyłać listownie: Przedszkole im. Cz. Janczarskiego w Sławie, ul. Sportowa 7, 67-410 Sława.
Lub skan karty zgłoszenia na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Decyzja Ministra MEN Drukuj

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie Przedszkole im. Cz. Janczarskiego w Sławie będzie nieczynne.

 

 

Informacja MEN dla rodziców

Rodzicu!

§  ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

§  jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

§  przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

§  rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

§  śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

§   składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – zostaje przedłużone do dnia 10.04.2020r. Kartę można wysyłać listownie:  Przedszkole im. Cz. Janczarskiego w Sławie, ul. Sportowa 7, 67-410 Sława.


 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Drukuj

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

alt

 

alt

 
Wyniki z ewaluacji programowej Drukuj

Szanowni Państwo,

Prezentujemy wyniki z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

RAPORT

 
EWAULACJA Drukuj

                                                                                                                             Sława  27.04.2018r..

 

Szanowni Państwo,

 

W najbliższym czasie w Przedszkolu im. Cz. Janczarskiego w Sławie pojawi się zespół wizytatorów ds.ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce.

Efektem ich pracy będzie raport,opisujący różne aspekty funkcjonowania  przedszkola.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu dukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół,

dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności dzieci, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie..

Ewaluacja problemowa przeprowadzona będzie w zakresie wymagań ustalonych przez Ministra EdukacjiNarodowej:

- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

- Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki.

Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z  dziećmi.

Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami..

Termin rozpoczęcia ewaluacji: 23 maja 2018r.

Termin zakończenia ewaluacji: 22 czerwca 2018r.

 

Z  wyrazami szacunku,

                                                                                                    Jadwiga Kościółko

 
Strona Facebooka Drukuj

Do śledzenia  aktualności z życia przedszkola  zapraszamy na stronę  Facebooka - Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie

 
Podziękowania za organizację Jubileuszu 70-lecia Przedszkola Samorządowego w Sławie Drukuj

     Dnia 21 października 2016r. Przedszkole im Czesław Janczarskiego w Sławie świętowało Jubileusz 70-lecia placówki. Obchody jubileuszu odbyły się w auli Gimnazjum w Sławie. O godz. 10.00 dziennikarz Radia Zachód pan Marek Turowski powitał wszystkich zaproszonych gości, a następnie mali artyści zaprezentowali część artystyczną. Były wiersze, tańce, piosenki przedszkolne od 1946r. do 2016r. Wszystkie dzieci w strojach dostosowanych do kolejnych lat pracy przedszkola pięknie występowały na scenie. W trakcie popisów przedszkolaków odbył się pokaz prezentacji multimedialnej przedstawiającej historie powstania przedszkola i nasze codzienne życie.

Więcej…
 
Uroczystość 70-lecia - film Drukuj

 
Zasady rektutacji w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie Drukuj

Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie na rok szkolny 2018/2019.

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe(Dz. U. z 2016 r. poz. 59), w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610); uchwały nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława oraz zarządzenia nr ORG. 0050.276.2017 Burmistrza Sławy z dnia 30 marca 2017r w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do Przedszkola im. Czesław Janczarskiego w Sławie.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do naszej placówki. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 ( w wyjątkowych sytuacjach od 2,5 lat ) do 6 lat oraz dzieci powyżej 6 lat którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

       Zasady rekrutacji do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2014r. poz. 7).

2. ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. , poz. 827 ze zm. W Dz.U . z 2014r., poz. Ze zm.7).

3. Art. 204 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.60) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016.5. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59);

4. uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017r.

5. statut przedszkola.

 

1. Do Przedszkola  im. Czesława Janczarskiego w Sławie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sława.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1).Wielodzietność rodziny kandydata;

2 ).Niepełnosprawność kandydata;

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

7) Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, mają jednakową wartość – 10 pkt.

4. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W/w kryteria zapewniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, jak też lokalne potrzeby społeczne. Rada Miejska w Sławie określa na drodze muchwały dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ustalone przez organ prowadzący. 1) Dziecko podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu – 10 pkt. 2) Dziecko obojga rodziców pracujących, rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczących się w trybie dziennym – 10 pkt; 3) Dziecko zadeklarowane na pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową – 5 pkt; 4) Rodzeństwo dziecka korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu -2pkt. .

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Sława mogą być przyjęci do Przedszkola Samorządowego Sławie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Sława przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Stosuje się przepisy zawarte w pkt 2 - 5.

7. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

         Tok postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie:

1. Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, w terminie: od momentu wydania deklaracji do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do 31 marca. Rodziców, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie traktuje się jako rezygnujących z miejsca w przedszkolu.

2. Dyrektor przedszkola ustala liczbę wolnych miejsc w przedszkolu po rozpatrzeniu deklaracji i podaje w formie komunikatu do wiadomości publicznej – zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

3. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy składają wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie przedszkola do 31 marca.

4. Dyrektor ustala termin postępowania rekrutacyjnego oraz powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego. Ogłoszenie o terminie rekrutacji dzieci do przedszkola umieszczone zostanie na stronie BIP Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach przedszkolnych.

5. Za spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych przyznawane są punkty. 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Lista umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynkach przedszkolnych.

         Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt 5

1. Dokument potwierdzający zatrudnienie obojga rodziców; zaświadczenie pracodawcy, w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis CEIDG (Centralna Ewidencja),

2. Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

        Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im.Czesława Janczarskiego w Sławie na rok szkolny 2018/2019

1. Na podstawie art. 204 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.60) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016.5. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59);

2. Zarządzenia nr ORG. 0050.276.2017 Burmistrza Sławy z dnia 30 marca 2017r. sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

3. Uchwały nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017r.

 

1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu harmonogramu rekrutacji do przedszkoli – 31 marzec 2018r.

2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania I i II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria – 31 marzec 2018r.

3. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2018/19. - od 1 marca do 31 marca 2018r.

4. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 marca do 31 marca 2018r.oraz w postępowaniu uzupełniającym ; od dnia 24 kwietnia 2018r. do dnia 5 maja 2018r.

5. Podanie przez dyrektora przedszkola do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu. - 04.04.2018r.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe –od dnia 10 kwietnia 2018r. do dnia 14 kwietnia 2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 maja 2018r. do dnia 12 maja 2018r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola – w dniu 18 kwietnia 2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 15 maja 2018r.

8. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 19 kwietnia 2018r. do dnia 21 kwietnia 2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 maja 2018r. do dnia 18 maja 2018r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez umieszczenie listy na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola – w dniu 25 kwietnia 2018r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 22 maja 2018r.

10. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

11. Podpisywanie umów dyrektora przedszkola z rodzicami – do 30.06.2018r.