Każdy człowiek odgrywa rolę
w życiu dziecka
Staje się odpowiedzialny i za
jego rozwój i za wychowanie
Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Dzisiaj jest 0, 28 Lutego 2021r. Imieniny: Romana, Makarego
Priorytety przedszkola Drukuj
 
 
„Każde dziecko, które uczęszcza do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie kocha przyrodę i zwierzęta i czuje się za nią odpowiedzialne. Jest wrażliwe na potrzeby środowiska i dzieci niepełnosprawnych".
 
 
 
PRIORYTETY PRZEDSZKOLA
 
 
1.     Dążymy do pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci poprzez kontakt z przyrodą w ich najbliższym środowisku przy współpracy z rodzicami.
2.  Realizujemy pracę wychowawczo- dydaktyczno - opiekuńczą w oparciu o autorski „Program wychowania i edukacji przyrodniczej w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie”.
3.    Na terenie przedszkola stworzyliśmy ,, mini zoo", wolierę, ,, mini ogród" salę wyposażoną w sprzęt do prowadzenia obserwacji przyrodniczych i bezpośredniego kontaktu dzieci z przyrodą i zwierzętami. Wychowankowie mogą odkrywać, przeżywać, obserwować, doświadczać itp.
4.  Prowadzimy dobrze zorganizowane zabawy, zajęcia, wycieczki przyrodniczo - edukacyjne, uroczystości związane z przyrodą, zwierzętami i ochroną środowiska podczas których bierzemy pod uwagę indywidualny rozwój i możliwości każdego dziecka.
5.     Zapewniamy równe szanse rozwoju wszystkim dzieciom, również tym o  specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych.  Realizujemy zajęcia z zakresu:,, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka", zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne". kółka  zainteresowań, praca z dzieckiem zdolnym.                                                     
6. Różnimy się od innych przedszkoli tym, że w sposób zorganizowany, systematyczny i ciągły opiekujemy się zwierzetami. Co roku 11 maja obchodzimy święto ,, Jestem przyjacielem zwierząt".