Każdy człowiek odgrywa rolę
w życiu dziecka
Staje się odpowiedzialny i za
jego rozwój i za wychowanie
Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Dzisiaj jest 0, 28 Lutego 2021r. Imieniny: Romana, Makarego
Bawimy i uczymy Drukuj

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wykaz obowiązujących programów w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie 

Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

1. Program edukacji przedszkolnej„ Nasze przedszkole”  - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska, Wydawnictwo MAC           

2. Program wychowania przedszkolnego "Rozwój - Wychowanie - Edukacja" - Anna Stalmach - Tkacz, Karolina Mucha

3. „Program wychowania i edukacji przyrodniczej w Przedszkolu Samorządowym w Sławie”- Małgorzata Bilska, Izabela Lewczuk, D. Dębiec, B. Ptaszyńska

4. Autorski program profilaktyki logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym - Agnieszka Róg-Wasyluk                    

4. Program wychowawczy  - Beata Ptaszyńska, Małgorzata Szudra

5. Program autorski: „Jak możemy pomóc dzieciom nadruchliwym , nadpobudliwym i trudnym wychowawczo” -  Beata Ptaszyńska, Małgorzata Szura

6. „Wędrowanie z Bogiem”